• เวทีเพื่อมุ่งเน้นและสนับสนุน
  ให้ผู้ประกอบการใช้ถ่านหิน
  อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เวทีเพื่อมุ่งเน้นและสนับสนุน
  ให้ผู้ประกอบการใช้ถ่านหิน
  อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เวทีเพื่อมุ่งเน้นและสนับสนุน
  ให้ผู้ประกอบการใช้ถ่านหิน
  อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

"The Coal Award is a good platform to emphasise and encourage coal society to utilise coal in an environmentally responsible manner"

""

News

Thailand Coal Awards

คณะกรรมการตัดสิน Thailand Coal Awards 2018 เข้าเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดฯ

วันนี้ (3 ก.ค. 62) นางสาวพัชรี จงรักษ์ เลขานุการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ

การระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนา ปรับปรุงการประกวด Thailand Coal Awards

เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนาการประกอบกิจการถ่านหินในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนา ปรับปรุงการประกวด Thailand Coal Awards

วันนี้ (3 ก.ค. 62) นางสาวพัชรี จงรักษ์ เลขานุการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินำผู้ประกอบการถ่านหินของไทยคว้า 6 รางวัล ASEAN Coal Awards 2019

โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานกาล่าดินเนอร์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน

Coal Awards Gallery

 • View Album
  6 images
  พิธีมอบ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหิน ของไทย ครั้งที่ 3
  23 July 2021
 • View Album
  5 images
  กฟผ.แม่เมาะ คว้า 2 รางวัล เวที ASEAN Coal Awards 2017 สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติในการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า
  23 July 2021
 • View Album
  4 images
  กฟผ. คว้า 5 รางวัล Thailand Coal Awards 2018 และเป็นการรับรางวัลในเวทีนี้ 4 ครั้งต่อเนื่อง
  23 July 2021

Coal Awards Gallery

Thailand Coal Awards

Video and Footage

Thailand Coal Awards

การขนส่งน้ำมันดิบทำกันอย่างไร

การขนส่งน้ำมันดิบทำกันอย่างไร

การขนส่งน้ำมันดิบทำกันอย่างไร

Video and Footage

Thailand Coal Awards

Agencies participating in the contest

Thailand Coal Awards