News

Thailand Coal Awards

Year 2021

คณะกรรมการตัดสิน Thailand Coal Awards 2018 เข้าเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดฯ

วันนี้ (3 ก.ค. 62) นางสาวพัชรี จงรักษ์ เลขานุการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ

การระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนา ปรับปรุงการประกวด Thailand Coal Awards

เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนาการประกอบกิจการถ่านหินในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนา ปรับปรุงการประกวด Thailand Coal Awards

วันนี้ (3 ก.ค. 62) นางสาวพัชรี จงรักษ์ เลขานุการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินำผู้ประกอบการถ่านหินของไทยคว้า 6 รางวัล ASEAN Coal Awards 2019

โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานกาล่าดินเนอร์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน