Video and Footage

Thailand Coal Awards

Year 2021

การประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

การประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน International Conference & Workshop on Clean Coal Technology 2019 กรมเชื้อเพลิงฯ

การขนส่งน้ำมันดิบทำกันอย่างไร

การขนส่งน้ำมันดิบทำกันอย่างไร และที่เขาว่ากันว่า มีการลักลอบขายน้ำมันดิบนั้น ทำได้จริงหรือ?

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบรางวัล

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ (Thailand Coal Awards) ครั้งที่ 3 ด้านบริหารจัดการทั้งระบบการผลิตและการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน

SMART ENERGY ตอน กฟผ. รับ 3 รางวัล

Thailand Coal Awards 2018

กระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Thailand Coal Awards 2018